miércoles, octubre 21

Assemblea General Ordinària 2015CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
de la ASOCIACIÓN PROMOTORA DE AYUDA A NIÑOS Y JÓVENES DE ALTAS
CAPACIDADES

Data i Horari

Dissabte 14 de novembre de 2015
1a convocatòria: 16:30 hores
2a convocatòria: 17:00 hores

Lloc
Casa de Cultura de Girona. Plaça Hospital 6. Girona.

Ordre del dia

1. Aprovació acta de l’assemblea general ordinària anterior. 
2. Presentació estat de comptes.
3. Presentació Memòria Junta Central i Presentació Seu Tarragona
4. Memòria activitats, nous projectes i propostes de les Seus (Lleida, Girona i Barcelona)
4. Precs i preguntes.


LA VOSTRA ASSISTÈNCIA ÉS MOLT IMPORTANT!!!

Nota: durant l’assemblea es farà un taller/activitat per a nens i nenes. Es necessària la inscripció prèvia que trobareu al formulari.