martes, abril 1

Per una educació de qualitat per a tothom

Fanjac recolça el Dia Internacional de l'Educació i La Setmana d'Acció Mundial per l'Educació.
Per una educació de qualitat per a tothom.